Καλώς ήλθατε!

Στον δικτυακό τόπο των προσωπικών ιστοσελίδων του Τμήματος Πληροφορικής

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί τις προσωπικές ιστοσελίδες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής. Δικαίωμα καταχώρησης έχουν οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ καθώς και το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό. Η διεύθυνση της προσωπικής σελίδας κάθε χρήστη έχει τη μορφή:
http://pages.cs.aueb.gr/~username
όπου username είναι το όνομα του χρήστη.