Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:
Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Ευάγγελος Μαγείρου, Τηλ.210-8203185
Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, Τηλ.210-8203650
Γραμματειακή υποστήριξη: κον Χρήστο Σακελλαρίου, Τηλ: 210-8203314-6, Fax: 210-8226105, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sakelauebgr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για σχετικά θέματα.

Για επικοινωνία με τη ομάδα υποστήριξης του ιστοχώρου, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο cs-webmasterauebgr