Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και όσους από τα προηγούμενα έτη δεν έχουν παραδώσει ποτέ. Για τους υπόλοιπους είναι προαιρετικές. Οι ασκήσεις μετρούν 20% του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές μπορούν να κρατήσουν το βαθμό τους από ασκήσεις παλαιότερων ετών.

Σειρές ασκήσεων:
Οι ασκήσεις θα κατεθέτονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του eclass.aueb.gr.

Οι ασκήσεις θα υποβάλλονται μόνο από έναν φοιτητή ανά ομάδα (3-4 φοιτητές ανά ομάδα). Θα υποβάλεται ένα μόνο αρχείο doc, που θα έχει όλες τις ασκήσεις. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.


Copyright © 2009-10 Design by Alexandros Kostopoulos. All Rights Reserved.
ΑΣΚΗΣΕΙΣΕισαγωγή στην Επιστήμη
των Υπολογιστών

Αρχική           Υλικό           Εργαστήριο           Ασκήσεις           Επικοινωνία