Μάριος Συντιχάκης

Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 5ος

 

Χρήστος Καλέργης

Μέλος ΕΕΔΙΠ

Γραφείο:Κοδριγκτώνος 12, 1ος

Τηλέφωνο: 210 - 82.03.511

e-mail: xsk@aueb.gr

 

Μαρία Τογαντζή
Μέλος ΕΕΔΙΠ
Γραφείο:Κοδριγκτώνος 12, 1ος
Τηλέφωνο: 210 - 82.03.509
e-mail: mst@aueb.gr

  

Σπυρίδων Γαρδικιώτης

e-mail: spgardi@aueb.gr  

 

Κων/νος Κουμάνταρος

e-mail: kkoum@aueb.gr

 

Μαρία Νίτσιου

e-mail: mbnit@aueb.gr

 

What do you think of ... ?

Please provide the following contact information:

Name

E-mail