1. DOWNLOAD JAVA 

Download J2SDK (j2sdk-1_4 for windows)

Οδηγίες Εγκατάστασης J2SDK

2. DOWNLOAD JCreator (JCreator is a powerful IDE for Java technologies)

Download JCreator

Οδηγίες Εγκατάστασης JCreator

Οδηγίες χρήσης του JCreator για τη δημιουργία και εκτέλεση μιας εφαρμογής