Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Υπολογιστών

Πρόγραμμα Εργαστηριακών Μαθημάτων

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2004-05

 

 

Αρ. Μητρώου

Ώρες

Διδάσκων

e – mail

Αίθουσα

Τ

Μ

Η

Μ

Α

Τ

Α

3ΧΧ0001 – 3ΧΧ0035

Δευτέρα 9-11

X. Καλέργης

xsk@aueb.gr

CSLAB II

 (Δεριγνύ 3ος)

3ΧΧ0036 – 3ΧΧ0070

Δευτέρα 11-1

X. Καλέργης

xsk@aueb.gr

3ΧΧ0071 – 3ΧΧ0105

Τρίτη 7 - 9

Κ. Κουμάνταρος

kkoum@aueb.gr

3ΧΧ0106 – 3ΧΧ0140

Τρίτη 5 - 7

Σ. Γαρδικιώτης

spgardi@aueb.gr

3ΧΧ0141 – 3ΧΧ0175

Πέμπτη 9 - 11

Μ. Τογαντζή

mst@aueb.gr

3XX0176 – τέλος

Τετάρτη 3 - 5

Μ. Νίτσιου

mbnit@aueb.gr

Κ/Υ Αιθ. 3

Έναρξη εργαστηριακών Μαθημάτων: Δευτέρα 18/10/2004