ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

Δοκιμασία Πολλαπλών Επιλογών

Παλαιά Θέματα

Προσομοιωτής Υποθετικού Λειτουργικού Συστήματος

 


 

 

 

       Δοκιμασία Πολλαπλών Επιλογών

Κεφάλαιο 1:

Ταυτόχρονες Διεργασίες (ερωτήσεις: 16)

Κεφάλαιο 2:

Επικοινωνία Διεργασιών (ερωτήσεις: 19)

Κεφάλαιο 3:

Αδιέξοδα (ερωτήσεις: 28)

Κεφάλαιο 4:

Δομή ενός Υποθετικού Συστήματος (ερωτήσεις: 34)

Κεφάλαιο 5:

Πυρήνας (ερωτήσεις: 40)

Κεφάλαιο 6:

Διαχείριση Εισόδου/Εξόδου (ερωτήσεις: 26)

Κεφάλαιο 7:

Διαχείριση Μνήμης. Μέρος πρώτο: Υλικό (ερωτήσεις: 55)

Κεφάλαιο 8:

Διαχείριση Μνήμης. Μέρος δεύτερο: Λογισμικό (ερωτήσεις: 58)

Κεφάλαιο 9:

Διαχείριση ΚΜΕ (ερωτήσεις: 35)

Κεφάλαιο 10:

Διαχείριση Συστήματος Αρχείων (ερωτήσεις: 47)

Κεφάλαιο 12:

Διαχείριση Εργασιών (ερωτήσεις: 54)

Αρχή


       Παλαιά Θέματα

Ιούνιος 93

Σεπτέμβριος 93

Ιούνιος 94

Σεπτέμβριος 94

Ιούνιος 95

Ιούνιος 96

Ιούνιος 97

Σεπτεμβριος 97

Ιούνιος 98

Σεπτέμβριος 98

Ιούνιος 99

Σεπτεμβριος 99

Ιούνιος 2000

Σεπτέμβριος 2000

Ιούνιος 2002

Σεπτέμβριος 2002

Ιούνιος 2003

Σεπτέμβριος 2003

 

 

 

 

 

 

Αρχή