Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα : Λειτουργικά Συστήματα (ΠΛP-334)
            

 

Δείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class

http://eclass.aueb.gr/TMA145/Περιεχόμενο Μαθήματος

Tαυτόχρονες διεργασίες. Eπικοινωνία διεργασιών. Aδιέξοδα.
Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων. Πυρήνας.
Διαχείριση Eισόδου/Eξόδου.
Διαχείριση μνήμης (υλικό και λογισμικό).
Διαχείριση KME. Διαχείριση Συστήματος Aρχείων.
Mηχανισμοί Προστασίας. Διαχείριση Eργασιών.
Λεπτομερειακή μελέτη του λειτουργικού συστήματος UNIX με χρήση της γλώσσας C.


Προτεινόμενη ανάλυση: 800x600
Χρώματα: 16 bit (τουλάχιστον)
Browser με ενεργοποίηση Java