ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Υλικό διαθέσιμο ελεύθερα στο Διαδίκτυο
Περιγραφή
Είδος
Πηγή
Διεύθυνση
Gio Wiederhold: Database Design, 2nd Edition.
Βιβλίο Stanford http://www-db.stanford.edu/pub/gio/dbd/acm/toc.html
A Well Designed Relational Database. Σημειώσεις Wisconsin http://oldweb.uwp.edu/academic/mis/baldwin/normal.htm
Normal forms and relational database operators. Δημοσίευση ACM Portal http://portal.acm.org/citation.cfm?id=582120&jmp=abstract&dl=GUIDE&dl=ACM
Synthesizing third normal form relations from functional dependencies. Δημοσίευση ACM Portal http://portal.acm.org/citation.cfm?id=320489&jmp=citings&dl=GUIDE&dl=ACM

 

   
    Περιεχόμενα