ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διδάσκοντες:

Ε. Γιαννακουδάκης

Περιεχόμενα:

Επίπεδα σχεδιασμού: εννοιολογικό, λογικό, και φυσικό. Οντότητες, γνωρίσματα, ιδιότητες, συσχετίσεις, και ιεραρχίες. Σύνδεση γνωρισμάτων και εγγραφών, σύνθετες δομές. Ακεραιότητα, συνέπεια, αποκατάσταση, ασφάλεια, και αποδοτικότητα. Κανονικοποίηση: επαναλαμβανόμενα γνωρίσματα, συναρτησιακή εξάρτηση, μεταβατική εξάρτηση, εξάρτηση πολλαπλών τιμών, αναπωλειακή εξάρτηση. Επαγωγικά αξιώματα συναρτήσεων και αξιώματα πολλαπλών τιμών. Κανονικές μορφές: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF. Συνδέσεις και εξαρτήσεις, σύνθεση σχέσεων από εξαρτήσεις, προχωρημένες εξαρτήσεις (αμοιβαία, ιεραρχική, μικτή, συνεξάρτηση). Παρέκκλιση από κανονική μορφή. Σχεδιασμός και διαχείριση όψεων: PK-FK, PK-FK, PK-PK, θήτα συνδέσεις, ταξινόμηση και μετάφραση συνδέσεων. Κανονική σύνθεση: συγχώνευση όψεων, ασυνεπείς, παράτυπες, αντίστροφες, και παράξενες συσχετίσεις. Συνενωμένα κλειδιά και αντιστοιχίσεις. Μείωση του πλεονασμού. Αποσύνθεση της καθολικής σχέσης: κριτήρια αποσύνθεσης, δυαδικοί συντελεστές, μέτρα ομοιότητας και διαφοράς, μέση σταθερότητα, πληροφοριακό περιεχόμενο, και ιχνοστρέφεια. Εντροπία και πλεονασμός σχημάτων και όψεων. Κωδικοποίηση και αναγνώριση: ανοικτά και κλειστά συστήματα, σχέσεις συνόλων, μονογενετικές και πολυγενετικές συναρτήσεις, καθιέρωση στηλών. Πολύγλωσσος θησαυρός: σχέσεις ισοδυναμίας, σχέσεις ιεραρχίας, συνδετικές σχέσεις, επίπεδα πολυγλωσσικής ισοδυναμίας, διαχείριση θησαυρού. Φυσική σχεδίαση: δομές, απαιτήσεις, κριτήρια, και σχετικοί παράμετροι. Επίδοση συναλλαγών.