Αγγλική Έκδοση / Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών / Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Γεώργιος Ξυλωμένος - Λογισμικό Πτυχιακής Εργασίας


Λογισμικό προσομοίωσης

Ο προσομοιωτής έχει γραφτεί σε C και παρέχεται σε παραλλαγές ANSI και UNIX (προ ANSI) οι οποίες επιλέγονται κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Ως πρόγραμμα που βασίζεται σε κονσόλα θα πρέπει να μπορεί να εκτελεστεί ως έχει ή με πολύ μικρές αλλαγές σε κάθε σύστημα που παρέχει ένα μεταγλωττιστή της C και την τυποποιημένη βιβλιοθήκη. Επειδή όλα τα σχόλια και τα μηνύματα της κονσόλας είναι στα Ελληνικά, μπορείτε να κατεβάσετε είτε την έκδοση για DOS (κωδικοσελίδα 737) είτε την έκδοση για Windows (κωδικοσελίδα 928) σε μορφή αρχείων TAR. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε είτε την έκδοση για DOS (κωδικοσελίδα 737) είτε την έκδοση για Windows (κωδικοσελίδα 928) σε μορφή αρχείων ZIP. Μπορείτε να μετατρέψετε τους ελληνικούς χαρακτήρες σε όποια κωδικοποίηση επιθυμείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα μετατροπής χαρακτήρων. Η πλέον πρόσφατη έκδοση του προσομοιωτή είναι η 2.0.1, η οποία διατίθεται από τον Οκτώβριο του 2002.

Για να εγκαταστήσετε τον προσομοιωτή, μπορείτε να τροποποιήσετε (αν θέλετε) και να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο αρχείο makefile για το UNIX, ή να το χρησιμοποιήσετε σαν οδηγό για να κατασκευάσετε τη δική σας διαδικασία μετταγλώτισης. Μπορείτε να μεταγλωττίσετε πολλές διαφορετικές παραλλαγές του προγράμματος χρησιμοποιώντας το ίδιο αρχείο makefile και τον ίδιο πηγαίο κώδικα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την τυποποιημένη είσοδο και έξοδο για όλες του τις επικοινωνίες. Παρέχεται ένα αρχείο παραμέτρων εισόδου ως πρότυπο, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε και να περάσετε στον προσομοιωτή χρησιμοποιώντας ανακατεύθυνση της τυποποιημένης εισόδου. Μπορείτε επίσης να αποθέσετε σε ένα αρχείο την έξοδο που παράγεται από τον προσομοιωτή χρησιμοποιώντας ανακατεύθυνση της τυποποιημένης εξόδου.


Τεκμηρίωση

Ο προσομοιωτής λειτουργικών συστημάτων αναπτύχθηκε αρχικά σε PL/I στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του Ι.Κ. Κάβουρα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης. Συνεπώς, το βασικό κείμενο αναφοράς για τη σχεδίαση και υλοποίηση του προσομοιωτή είναι το The development and application of a method for producing software tools for computer systems design, J.C. Cavouras, Ph.D. Thesis, Department of Computing Science, University of Glasgow, 1978. Η έκδοση που είναι διαθέσιμη εδώ έχει μεταφερθεί σε C και μεταφραστεί στα Ελληνικά.

Τα βασικά στάδια μεταγλώττισης και εκτέλεσης του προσομοιωτή δίνονται στα release notes, τα οποία είναι διαθέσιμα σε μορφή Portable Document Format. Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του κώδικα δίνεται στο εγχειρίδιο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μορφή Portable Document Format. Αν προτιμάτε τα release notes και το εγχειρίδιο σε μορφή απλού κειμένου, μπορείτε να τα κατεβάσετε σε έκδοση για DOS (κωδικοσελίδα 737) ή Windows (κωδικοσελίδα 928) σε μορφή αρχείων TAR. Μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε σε έκδοση για DOS (κωδικοσελίδα 737) ή Windows (κωδικοσελίδα 928) σε μορφή αρχείων ZIP. Οι εκδόσεις του εγχειριδίου σε μορφή PS, PDF και απλού κειμένου είναι ενημερωμένες εκδόσεις της πτυχιακής μου εργασίας, με ορισμένες διορθώσεις και προσθήκες. Οι εκδόσεις του εγχειριδίου και των release notes σε μορφή PS και PDF είναι μορφοποιημένες και ορθογραφικά διορθωμένες παραλλαγές της έκδοσης σε μορφή απλού κειμένου.


Αγγλική Έκδοση / Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών / Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Ξυλωμένος: Home Page