Αγγλική Έκδοση / Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών / Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Γεώργιος Ξυλωμένος - Λογισμικό Διδακτορικής Διατριβής


Λογισμικό προσομοίωσης

Για την έρευνα της διδακτορικής μου διατριβής χρησιμοποίησα τον προσομοιωτή ns-2, με επεκτάσεις οι οποίες υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική πολλαπλών υπηρεσιών επιπέδων γραμμής που προτείνεται στη διατριβή. Αργότερα επέκτεινα τον κώδικα έτσι ώστε να υποστηρίζει περαιτέρω έρευνα στα πρωτόκολλα επιπέδου γραμμής. Μπορείτε να κατεβάσετε την Έκδοση 1 (2002), Έκδοση 2 (2004), Έκδοση 3 (2005), Έκδοση 4 (2007) ή Έκδοση 5 (2007) του MSLL σε μορφή αρχείου TAR/GZ. Τα αρχεία C++ και Object TCL που περιλαμβάνονται δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά του προσομοιωτή όταν δεν χρησιμοποιούνται οι επεκτάσεις των πολλαπλών υπηρεσιών επιπέδων γραμμής.


Συμπληρωματικό λογισμικό

Για να εκτελέσετε τις προσομοιώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα αρχεία TCL τα οποία είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείου TAR/GZ για την Έκδοση 1, Έκδοση 2, Έκδοση 3, Έκδοση 4 ή Έκδοση 5 του MSLL. Το κύριο πρόγραμμα είναι το skeleton.tcl, το οποίο εκτελεί ένα μεμονωμένο πείραμα προσομοίωσης, δηλαδή, εκτελεί μία φορά την προσομοίωση με κατάλληλες παραμέτρους. Τα υπόλοιπα αρχεία εκτελούν ολοκληρωμένα σύνολα πειραμάτων, τροποποιώντας τον αρχικό τυχαίο αριθμό και τις παραμέτρους της προσομοίωσης. Η έξοδος ενός πειράματος προσομοίωσης είναι ένα αρχείο αποτελεσμάτων και (προαιρετικά) ορισμένα αρχεία εκσφαλμάτωσης. Για να επεξεργαστείτε τα αρχεία αποτελεσμάτων από πολλαπλά πειράματα προσομοίωσης και να δημιουργήσετε περιληπτικά αποτελέσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα αρχεία TCL και AWK τα οποία είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείου TAR/GZ για την Έκδοση 1, Έκδοση 2, Έκδοση 3, Έκδοση 4 ή Έκδοση 5 του MSLL. Κάθε τέτοιο αρχείο επεξεργάζεται πολλά αρχεία εξόδου έτσι ώστε να υπολογίσει συγκεντρωτικά αποτελέσματα σε μορφή κατάλληλη για το GNUplot ή άλλα προγράμματα.


Τεκμηρίωση

H τεκμηρίωση περιέχει πληροφορίες για όλες τις εκδόσεις του MSLL, περιλαμβάνοντας οδηγίες εγκατάστασης και εκτέλεσης για όλα τα αρχεία. Για μία γενική ιδέα της αρχιτεκτονικής πολλαπλών υπηρεσιών επιπέδου γραμμής και της απόδοσής της μπορείτε να απευθυνθείτε στη διδακτορική μου διατριβή, διαθέσιμη σε μορφή Portable Document Format. Ο ίδιος ο κώδικας περιέχει αρκετά σχόλια, έτσι ώστε αν έχετε εμπειρία πάνω στον προγραμματισμό του ns-2 να μπορείτε να τον κατανοήσετε.


Αγγλική Έκδοση / Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών / Τμήμα Πληροφορικής / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Ξυλωμένος: Home Page