ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Χειμερινό Εξάμηνο 2016

 

ΒΑΣΙΚΑ         ΑΣΚΗΣΕΙΣ κλπ      SCILAB    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ        LINKS

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Πρακτικά

 

    Διδάσκων

          Γιάννης Κοντογιάννης

4ος όροφος, κτήριο Κοδριγκτώνος

Τηλέφωνο: 210-8203-555

Email: yiannis παπάκι aueb τελεία gr  

                        

    Βοηθός

Δέσποινα Μεντζελιώτου   d.mentzeliotou@gmail.com

 

    Παραδόσεις

          Τρίτη και Παρασκευή 1-3μ.μ. στην αίθουσα Δ23

 

    Φροντιστήρια

Παρασκευή 3-5μ.μ. στην αίθουσα Δ23, από τις 14/10

 

Βαθμολογία/Ασκήσεις

 

Κάθε περίπου μία ή δύο εβδομάδες θα δίδεται ένα εκτενές σετ ασκήσεων, το οποίο δεν θα είναι υποχρεωτικό, και οι ασκήσεις θα λύνονται στα φροντιστήρια.

 

Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει αποκλειστικά από την απόδοση στο τελικό διαγώνισμα.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Το μάθημα προϋποθέτει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών των πιθανοτήτων, όπως διδάσκονται στο αντίστοιχο μάθημα του 2ου εξαμήνου του τμήματός μας. Στους φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν περάσει το μάθημα «Πιθανότητες» ή δεν έχουν κατανοήσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του, προτείνεται να μην παρακολουθήσουν το παρόν μάθημα γιατί δεν θα έχουν τις αναγκαίες γνώσεις.

 

Μια ευρεία εισαγωγή στα βασικά στοιχεία και τις έννοιες της στατιστικής κατά Bayes, και σε σημαντικές μεθόδους των εφαρμοσμένων πιθανοτήτων. Εφαρμογές της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε προβλήματα της επιστήμης υπολογιστών και σε μεθόδους προσομοίωσης. Στατιστική μοντελοποίηση, εκτίμηση παραμέτρων και  έλεγχος υποθέσεων. Μοντέλα αλυσίδων Markov και τυχαίων περιπάτων, θεωρητική ανάλυση και συμπεριφορά των μοντέλων αυτών. Εφαρμογές στους αλγορίθμους Markov Chain Monte Carlo. Ανάλυση αλγορίθμων της επιστήμης υπολογιστών με πιθανοθεωρητικές μεθόδους. Εισαγωγή στους αλγορίθμους προσομοίωσης: Σύγκληση, διασπορά, διαστήματα εμπιστοσύνης.

 

Οι ασκήσεις συχνά θα περιέχουν και προγραμματιστικά μέρη, για τα οποία προτείνεται η χρήση του πακέτου Scilab. Δείτε τον πιο πάνω σύνδεσμο ή απευθυνθείτε στους βοηθούς για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια.

 

Σημείωση: Ο τίτλος του μαθήματος άλλαξε πρόσφατα από "Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στατιστική" σε "Εφαρμοσμένες πιθανότητες και προσομοίωση". Δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ύλη του μαθήματος, η μεγάλη πλειοψηφία της οποίας θα παραμείνει ίδια με εκείνη των προηγούμενων ετών.

 

Αν και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σύγγραμμα, μεγάλο μέρος της ύλης (περίπου τα ¾) περιέχονται στα πιο κάτω:

 

1.   Στοιχεία πιθανοτήτων (Κοντογιάννης-Τουμπής) [pdf]

2.   Στατιστική κατά Bayes (Δελλαπόρτας-Τσιαμυρτζής) [pdf]